Thể loại truyện Truyện Teen

Vương Xà

Vương Xà

Zen (Mikahawa.zenkura)

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Thirsty Blood

Oanh Tạc Bắc Kinh

Oanh Tạc Bắc Kinh

Tiểu Yết

Yêu Phải Anh Vợ

Yêu Phải Anh Vợ

Tiểu trân Bảo

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Vọng Nguyệt Hồng Trần