Thể loại truyện Sủng

Độ Xuân Sơn

Độ Xuân Sơn

Mặc Triếp Thủy Vân Yên

Kịch Bản

Kịch Bản

A Nguyễn Hữu Tửu

Mỹ Nhân Ngư

Mỹ Nhân Ngư

Áo Lợi Thu,Thập Tứ Hành Thi

Tình Thiêu

Tình Thiêu

Tĩnh Thủy Biên

Dưỡng Ngư

Dưỡng Ngư

Thụy Bất Tỉnh

Khi Người Yêu Đói

Khi Người Yêu Đói

Hồng Tiểu Miêu

Cổ Tâm Linh Lung

Cổ Tâm Linh Lung

Nịch Văn

Tiểu Ba

Tiểu Ba

Hồ Điệp