Thể loại truyện Lịch sử

Nho Lâm Ngoại Sử

Nho Lâm Ngoại Sử

Ngô Kính Tử

Tiêu Sơn Tráng Sĩ

Tiêu Sơn Tráng Sĩ

Khái Hưng

Tam Quốc Tranh Phong

Tam Quốc Tranh Phong

Nhật Nguyệt Thương Minh

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Loạn Thế Giai Nhân

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

Tặc Đạo Tam Si

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Minh Lão Ngư