Thể loại truyện Kiếm hiệp

Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Thời Vị Hàn

Duyên Truyền Kiếp

Duyên Truyền Kiếp

Yamahashi Manasa

Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Lão Tiên Sinh

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Phi Thiên Dạ Tường

Nhất Kiếp Tân Sinh

Nhất Kiếp Tân Sinh

Đạo Nhược Tiên Sinh

Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Kinh Đào Hãi Lãng

Lãng Tịnh

Lãng Tịnh

Tôi Có Thể Bay