Thể loại truyện Đô thị

Cưng Chiều Độc Nhất

Cưng Chiều Độc Nhất

Ngã Hữu Giải Dược

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Tiếu Giai Nhân

Kiều Thê Của Thần Tài

Kiều Thê Của Thần Tài

Mộc Thông Thông

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Tuyết Trung Tống Thang

Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

Mị Dạ Thủy Thảo

Tiên Môn Thiếu Gia

Tiên Môn Thiếu Gia

Hồng Mông Thụ

Võ Đạo Ngàn Năm

Võ Đạo Ngàn Năm

Nguyên Thủy Thiên Ma'

Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Ryan Nguyễn

Máu Tôi Không Ngon Đâu

Máu Tôi Không Ngon Đâu

Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé)

Yêu Quái Thư Trai

Yêu Quái Thư Trai

Lộng Thanh Phong