Chương 104: Phụ Lục

Căn cứ độc giả yêu cầu, chương phụ lục này là danh sách những người đã bỏ mình trong trận chiến Phạt thiên, khả năng không quá kỹ càng, hoan nghênh bổ sung.

Mười hai người đúc bằng vàng của Địa Phủ tạo thành Đô Thiên Thần Sát đại trận bị phá, Xi Vưu cùng vô số anh linh vẫn lạc.

Sơn Hà Xã Tắc đồ bị phá, Thanh Loan, Thải Phượng vẫn lạc, Bạch Tinh Tinh vẫn lạc, Đường Tam Tạng vẫn lạc, Đào Hoa Tiên vẫn lạc, còn có cường giả tán tu toàn diệt!

Thiên La Địa Võng Đại Trận bị phá, Tam Hoàng vẫn lạc, Ứng Long Hạn Bạt vẫn lạc, Nữ Oa (Tinh Vệ) vẫn lạc, Dương Tiễn, Na Tra, Quyển Liêm, Thiên Bồng, Trầm Hương cùng rất nhiều thánh hiền cuả nhân tộc đều vẫn lạc, Thiên Binh, Thần Tướng toàn diệt!

Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bị phá, Vân Tiêu vẫn lạc, Ngưu Ma Vương vẫn lạc, Hùng Đại vẫn lạc, Sắc Tà vẫn lạc, Chu Khinh Vân, Tề Linh Vân, Bắc Hà vẫn lạc,  tu sĩ Đạo môn toàn diệt!

Hai mươi bốn chư thiên tổn hao nhiều, Hoan Hỉ Phật vẫn lạc, Câu Lưu Tôn vẫn lạc, Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù vẫn lạc, thực lực của Phật môn mười mất tám!

Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tổn hao nhiều, Thái Bạch Kim Tinh vẫn lạc, Câu Trần đại đế vẫn lạc, Tử Vi đại đế vẫn lạc, mấy ngàn Tinh Quân vẫn lạc, Thái Cổ Tinh Thần đều tổn hại.

Huyết Hải Đại Trận bị phá, Huyết Hải Tu La gần như toàn diệt!

Tứ đại linh hầu hợp nhất, Lục Nhĩ vẫn lạc, Vô Chi Kỳ vẫn lạc, Viên Hồng vẫn lạc.

Ma tộc chỉ còn La Hầu, Vô Thiên, Khuê Cương Pháp Tổ, còn lại toàn diệt.

Ngũ phương Thần thú tạo thành Ngũ Hành đại trận bị phá, Kỳ Lân, Thanh Long vẫn lạc.

Tổ Long lần nữa vẫn lạc! Mười hai Tổ Vu toàn diệt! Thái Nhất, Đế Tuấn lần nữa vẫn lạc!

 

NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!