Truyện Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Tên gốc: 东方不败之夫君不是人 Thể loại: Đồng nhân, huyền huyễn, tu chân, ngọt sủng, xuyên, 1x1, HE........ Độ dài: 2 quyền Cover: Phiêu Miểu (tucam380) Editor: Sắc Lang Hắc Diện Des by Hạ Ngọc băng Beta: Cháp Cháp Chì vì hắn không cẩn thận, đã bị hại chết mà người giết mình lại chính là phụ thân của mình. Nhưng linh hồn của hắn lại xuyên đến bên trong thế giới Tiếu Ngạo Giang hồ,không chỉ vậy mà hắn còn có thể gặp được người kia, người mà hắn tình nguyện vĩnh viễn làm bạn bên cạnh. May mắn có cơ hội xuyên qua thời không, tiếu ngạo giang hồm tung hoành dị thế. Mặc chủ hoàn vũ, ngạo thế Lăng Tiêu, mặt trời mọc ở hướng đông, duy ta bất bại. Hắn, một thân tử y, bể nghễ chúng sinh, duy ngã độc tôn. Y, một thân hồng y, phong hoa tuyệt đại, ngọa thị thiên hạ! Giáo chủ: Người kia ta nhìn không vừa mắt! Nam nhân: Vậy làm cho hắn biến mất vĩnh viễn! Giáo chủ: Ta cũng không thích tên của hắn thì làm sao bây giờ? Nam nhân: Vậy khiến hắn đổi tên, nếu không chịu đổi, bản tôn liền huyết tẩy toàn phái của hắn.

CHƯƠNG MỚI NHẤT


Chương 1: Giới thiệu

DANH SÁCH CHƯƠNG


Chương 1: Giới thiệu

Giới thiệu về nhân vật và thế lực.

☆ Quan hệ giữa Đông Phương Bất Bại với Thượng Quan gia và Băng tộc.

Thượng Quan gia:

Thượng Quan Chấn Hùng - Gia gia

Thượng Quan Hiên Thường - Đại bá phụ

Thượng Quan Hiên Phàm - Nhị bá phụ

Thượng Quan Hiên Trần - Phụ thân

Thượng Quan Thần - Đường ca

Thượng Quan Điệp - Đường tỷ

Thượng Quan Hàn - Đường ca

Thượng Quan Ninh - Đường ca

Băng tộc:

Mộ Dung Tuyết - Mẫu thân

Mộ Dung Uy - ngoại công

Mộ Dung Hi - Cậu

☆ Thế lực Tu Chân Giới

- Mười thế lực mạnh nhất Tu Chân Giới được sắp xếp theo thứ tự

Kiếm Tông

Thượng Quan gia

Thạch gia

Nam Cung gia

Hoàng gia

Nguyên môn

Thanh Đồng phái

Lôi gia

Trần gia

Phượng Hồn cốc

- Mười thiên tài ưu tú nhất được Tu Chân Giới công nhận

Thạch Vạn Quân - Thạch gia đại thiếu

Đông Phương Thăng - Thiếu tông chủ Kiếm tông

Nam Cung Hạo - Người thừa kế tương lai Nam Cung gia

Thượng Quan Hàn - Người thừa kế tương lai Thượng Quan gia

Phượng Thanh Nhi - Người thừa kế tương lai Phượng Hồn cốc

Bạch Thiên Hành - Cháu trai hội trưởng Đan hội

Thanh Nguyên - Đệ tử thân truyền chưởng môn Thanh Đồng phái, đồng thời là chưởng môn tương lai

Lôi Thiên - Lôi gia đại thiếu

Ma Phi Phàm - Thiếu môn chủ Huyết Ma môn

Nguyên Hưng - Đệ tử thân truyền chưởng môn Nguyên môn, đồng thời là Nguyên môn nhị sư huynh

☆Viễn Cổ tứ tộc: Lô tộc, Minh tộc, Hồn tộc, Băng tộc

☆Thế lực khác: Yêu tộc, Ma tộc, Đan hội, Phong Minh thương hội.

☆Phân chia đẳng cấp

- Đẳng cấp tu luyện giả

Luyện khí kỳ gồm 9 tầng

Trúc Cơ kỳ gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Kết Đan kỳ gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Nguyên Anh kỳ gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Độ Kiếp kỳ gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Hóa Thần kỳ gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Tiểu Tiên gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Thượng Tiên gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Kim Tiên gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Tiên Quân gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Tiên Đế gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Tiểu Thần gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Đại Thần gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Thần Quân gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Thần Đế gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Thần Linh gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

Thần Vương gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn

- Cấp bật vũ khí

Pháp khí gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

Linh khí gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

Bảo khí gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

Tiên khí gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

Thần khí gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

- Đẳng cấp Luyện khí sư

Cửu phầm luyện khí sư gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm

Luyện khí tông gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm

Tiên khí sư gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm

Thần khí sư gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm

- Cấp bật Đan dược

Linh đan cửu cấp gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

Bảo đan gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

Tiên đan gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

Thần đan gồm cực phẩm, thượng phầm, trung phẩm, hạ phẩm

- Đẳng cấp Luyện dược sư

Cửu phẩm luyện dược sư gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm

Luyện dược tông sư gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm

Tiên dược sư gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm

Thần dược sư gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm

Đọc thêm

NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!